ANBI

Stichting Rusland Direct
Balans per 31 december 2018

ACTIVA
Vlottende Activa
Vorderingen153
Geldmiddelen217.787
Totaal Activa217.940
PASSIVA
Eigen vermogen
Saldo205.577
Voorzieningen12.363
Kortlopende schulden 0
Totaal Passiva217.940

Naam: Stichting Rusland Direct
RSIN: 805188964

Bestuur

Peter Bebseler: Voorzitter
Erik de Koning: Vice-voorzitter
Huib Kets: Secretaris
Bart Zweerink: Penningmeester
Natasja Zadvornaia: Lid

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.