ANBI

Stichting Rusland Direct
Balans per 31 december 2019

ACTIVA
Vlottende Activa
Vorderingen30
Geldmiddelen192.186
Totaal Activa192.216
PASSIVA
Eigen vermogen
Saldo167.616
Voorzieningen24.600
Kortlopende schulden 0
Totaal Passiva192.216

Naam: Stichting Rusland Direct
RSIN: 805188964

Bestuur

Peter Bebseler: Voorzitter
Erik de Koning: Vice-voorzitter
Huib Kets: Secretaris
Bart Zweerink: Penningmeester
Natasja Zadvornaia: Lid

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan.