Over ons

Rusland is een bijzonder land waar – volgens onze bescheiden mening- sinds de introductie van het kapitalisme een sociale onbalans dreigt te ontstaan. Het is dan ook onze doelstelling om een positieve bijdrage te leveren, door middel van ondersteuning en misschien nog wel belangrijker door bewustwording.

Stichting Rusland direct richt zich op ondersteuning van (wees)kinderen en jong volwassenen en wil hiermee deze kinderen een basis geven voor een kansrijker bestaan. Wij richten ons hierbij niet alleen op directe ondersteuning in eerste levensbehoeften maar ook bijvoorbeeld op het ondersteunen van lokale initiatieven die eenzelfde doelstelling hebben als wij.

Grote behoefte aan oa medicijnen en hygiënematerialen

Wij onderscheiden hierbij een drietal verschillende, zoals wij het noemen ‘trappen, in onze ondersteuning:

  1. Primaire levensbehoeften in weeshuizen zoals eten, drinken, medicijnen, leermiddelen en kleding;
  2. Studiebeurzen voor voormalige weeshuiskinderen;
  3. (helpen) opzetten van locale initiatieven om onze hulp in Rusland te verankeren.

Geslaagden 2019

Om ervoor te zorgen dat onze middelen goed besteedt worden en daar terecht komen waar ze het hardst nodig zijn, hanteert Rusland Direct een aantal uitgangspunten voor de keuze welke ondersteuning geboden wordt, nl.:

  1. Financiële middelen worden ter plekke besteedt ter ondersteuning van de lokale economie;
  2. Jaarlijks worden de instellingen bezocht waarbij nieuwe initiatieven worden besproken maar ook de controle op de bestedingen plaatsvindt (deze bezoeken worden door de bestuursleden zelf bekostigd);
  3. Er vindt geen financiële ondersteuning plaats voor gebouwen/vastgoed en structurele budgetondersteuning. De ondersteuning is projectmatig met als doel het initiatief lokaal te verankeren.

Veel bedrijven, instellingen en particulieren ondersteunen ons al door donaties. Hiervoor zijn wij hun erg dankbaar. Immers zonder deze steun kunnen wij ons werk voor deze toch zeer kwetsbare jongeren niet verrichten.

Voelt u zich aangetrokken tot onze stichting en wilt u ook donateur worden? Kijk op onze pagina ‘steun ons’ voor meer informatie. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina.

Aanvullende informatie en onze nieuwsbrief kunt u lezen op onze nieuws pagina.

Voelt u zich ook aangesproken? Kijk op de pagina “ondersteun ons” of neem contract met ons op.